Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 2293/353/2014 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku.