1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym działki nr 55 i 56 ul. Sosnowa

2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków ze studnią chłonną nr działek 2635/90, 2636/90 ul. Nowy Świat

3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zgłoszenie 3/2013

4. Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zgłoszenie 4/2013

5. Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zgłoszenie 5/2013

6. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem - zgłoszenie 6/2013

 

8.  Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zgłoszenie 8/2013

9.  Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zgłoszenie 9/2013

10.  Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zgłoszenie 10/2013

11.  Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zgłoszenie 11/2013

12. Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zgłoszenie 12/2013

13. Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zgłoszenie 13/2013