Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1343/199/22 w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku pożyczki długoterminowej