Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1340/196/22 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych