Radny Krzysztof Żur - interpelacja w sprawie mapy drogowej dla aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego w całości obszar Gminy Mikołów