Uchwała nr LV/531/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie

Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.609.2022