Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w maju odbędą się posiedzenia:

 • Komisji RM nr 8 Rewizyjnej - poniedziałek 9 maja 2022 r., godz. 16:00
 • Komisji RM nr 11 ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego - czwartek 12 maja 2022 r., godz. 16:00
 • Komisji RM nr 6 ds. Społecznych - 16 maja 2022 r., godz. 16:00
 • Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska - 17 maja 2022 r., godz. 15:30
 • Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej - 17 maja 2022 r., godz. 16:30
 • Komisji RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji - 18 maja 2022 r., godz. 16:00
 • Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta - 19 maja 2022 r., godz. 17:00
 • Komisji RM nr 2 ds. Budżetu - 23 maja 2022 r., godz. 15:30
 • Komisji RM nr 1 ds. Samorządu - 23 maja 2022 r., godz. 16:30 
 • Komisji RM nr 11 ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego - 30 maja 2022 r., godz. 16:00 (zmiana terminu)
 • Komisji RM nr 8 Rewizyjnej - 31 maja 2022 r., godz. 16:00

Obrady odbędą się w Biurze Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 11 (wejście do budynku od strony parkingu).