Nr MPZP

M_115

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rybnickiej w Mikołowie

Rejon

Centrum

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

XLVII/462/2021 z dnia 26.10.2021 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 6834 z 3.11.2021 r.

Status

obowiązujący od 4.12.2021 r.