Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1059/276/21 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa dotyczącej ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne