Uchwała nr XLIII/404/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr LVII/561/2022 z dnia 21.06.2022 r.