Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych