Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa dotyczące obowiązkowej deratyzacji w rejonie parku Planty