W związku z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 227/186/19 z dnia 3 lipca 2019 roku informujemy, że w dniach 9  – 19 lipca 2019 roku odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Mikołowa, w sprawie przyjęcia uchwały określającej zasady wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Z projektem uchwały można się zapoznać na stronie internetowej http://bip.mikolow.eu – projekt uchwały do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Miasta.

Konsultacje będą przeprowadzone:
- w formie elektronicznej (formularz do pobrania poniżej) – wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać na adres mailowy: um@mikolow.eu
- w formie papierowej (formularz do pobrania w Urzędzie Miasta) – wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta.

ZAPRASZAMY DO WYRAŻENIA OPINII