W dniach 28 stycznia – 3 lutego 2019 roku ruszają konsultacje społeczne z mieszkańcami Mikołowa. W związku z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 60/19/19 z dnia 22 stycznia 2019 roku informujemy, że rozpoczynamy konsultacje społeczne z mieszkańcami Mikołowa, w sprawie przyjęcia zmian do statutu Kamionki.

Zmiana Statutu nastąpi w związku ze zmianą ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130). Wprowadzone zmiany Statutu mają na celu dostosowanie aktu do wymogów prawa, obowiązującego od nowej kadencji rady miejskiej.

Z projektem Statutu można się zapoznać na niniejszej stronie oraz w Urzędzie Miasta.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie elektronicznej – formularz do pobrania poniżej oraz w wersji papierowej – formularz do pobrania w Urzędzie Miasta.

Wypełnione formularze uprawnieni mieszkańcy mogą pobrać, a następnie złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta.

Karty wypełnione elektronicznie należy podpisać i odesłać zeskanowane na adres mailowy: um@mikolow.eu

ZAPRASZAMY DO WYRAŻENIA OPINII!!!