Przejdź do treści

Dofinanansowanie - ankieta WFOŚ 2017

Realizacji zapisów Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mikołów - dofinansowanie do projektu polegającego na likwidacji źródeł ciepła opalanych paliwem stałym pochodzące ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 Jeśli chcesz w 2018 ROKU zlikwidować źródło ciepła opalane paliwem stałym,
a następnie zamontować:

  • piec węglowy (spełniający wymagania 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012), lub
  • piec opalany biomasą (spełniający wymagania 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012), bądź
  • piec gazowy,

WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ W URZĘDZIE MIASTA MIKOŁÓW ANKIETĘ.

TERMIN SKŁADANIA - DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.

Urząd Miasta Mikołowa w imieniu osób chętnych wystąpi z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu pozyskania dotacji dla każdego zlikwidowanego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

Wypełnienie ankiety będzie jednoznaczne z wyrażeniem chęci przystąpienia do projektu.

Informujemy, iż w przypadku uzyskania dotacji w ramach programu „SMOG-STOP” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, nie będzie można uzyskać wsparcia finansowego w zakresie ww. realizacji zapisów PONE pochodzącego ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu