Przejdź do treści

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Rynek 16, pok. nr 40, 43-190 Mikołów tel.: 32 324 84 22
mgr Grzegorz Szymański, pok. nr 48, tel. 32 324 84 22

e-mail: kontrola@mikolow.eu
godziny urzędowania:

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w szczególności należy:

a) Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
- sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdań dla Burmistrza,
- nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz ich ochronę  oraz przestrzeganie zasad w niej określonych,
- zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
b) Prowadzenie wymaganych ustawą rejestrów zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

c) Dokonywanie, na zlecenie GIODO, sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w jednostce. 

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu