Przejdź do treści

Konsultacje społeczne podstrategii pn. „Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego”

Konsultacje społeczne podstrategii pn. Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego”

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 1194/76/2017 z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie konsultacji podstrategii przygotowanej w ramach projektu pn. „J-ednolita 
S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu  mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”

 

Termin konsultacji określa się od dnia 13 marca 2017 r. do 26 marca 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii 
do projektu podstrategii pn. Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego” poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie http://www.bip.mikolow.eu w zakładce „Konsultacje społeczne” lub na stronie internetowej projektu http://www.jst.mikolowski.pl/ w zakładce projekt – produkty.

 Opinie wniesione po dacie 26 marca 2017 r. nie będą rozpatrywane.  

Nazwa dokumentu

Link do ankiety konsultacyjnej

Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego

http://strategiarozwoju.badanie-online.net/

 Podstrategia pn. Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiegozostała przygotowana w ramach projektu pod nazwą "J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny". Beneficjentami tego projektu są: Gminy Powiatu Mikołowskiego:  Łaziska Górne,  Mikołów, Orzesze,  Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie (Lider Projektu). Projekt jest dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu   terytorialnego,    dialog  społeczny   oraz   współpracę 

z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu