Przejdź do treści

Plan Pracy Rady Miejskiej na 2017 rok

Plan pracy Rady Miejskiej Mikołowa na 2017 rok -  w załączniku

Plan pracy  Komisji Rady Miejskiej Mikołowa na 2017 rok - w załączniku

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu