Przejdź do treści

Informacja o stypendiach

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Lilianna Nowicka

Edycja 31 - rok

OD 1 WRZEŚNIA 2017 ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE STYPENDIUM ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE, ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE LUB ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZA ROK SZKOLNY/AKADEMICKI 2016/2017

 Stypendia będą udzielane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XVIII/449/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

 Wnioski przyjmowane będą w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie – ul. Karola Miarki 9 – pokój 6.

– od uczniów od 1 do 15 września 2017

– od studentów – od 1 do 15 października 2017.

Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy za terminowe złożenie wniosku uznaje się najbliższy dzień roboczy.

 Formularze wniosków prosimy drukować dwustronnie lub odebrać gotowe w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie - ul. Karola Miarki 9, pokój 6, w godzinach urzędowania.

 Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 32 226 01 69 w.26.

 Strony internetowe Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie: 

Zmiany załączników dokumentu