Przejdź do treści

Główny Specjalista ds. Zabytków

Rynek 16, pok. nr 21 43-190 Mikołów
mgr inż. arch. Andrzej Gortel

email: andrzej.gortel@mikolow.eu
tel.: (32) 32 48 460

godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1130

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Zabytków w szczególności należy:

a) Opieka nad obiektami zabytkowymi na terenie Mikołowa oraz prowadzenie spraw związanych  z udzielaniem dotacji na ich renowację i konserwację i ich rozliczaniem.
b) Prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.
c) Prowadzenie spraw kapliczek i krzyży przydrożnych.
d) Aktualizowanie wykazu obiektów  do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków.
e) Sporządzanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.  

 

 

Zmiany załączników dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe