Przejdź do treści

Komisja nr 6 ds. Społecznych

Przewodnicząca: Iwona Spychała - Długosz

Radni: Henryk Czich
Stanisława Hajduk-Bies
Katarzyna Siruga
Iwona Spychała-Długosz
Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Krystyna Świerkot
Agnieszka Fiola 

Zadania Komisji nr 6 - Społecznej:

  • opiniowania spraw w zakresie oświaty i wychowania, zdrowia, pomocy społecznej, bezrobocia,
  • zasad przydziału środków z funduszu przeznaczonego na pomoc społeczną oraz wszelkiego rodzajuzasiłków, a także systemu dotacji na cele społeczne.

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe