Przejdź do treści

Komisja nr 5 ds. Ochrony Środowiska

Przewodniczący: Danuta Ratka

Radni: Henryk Czich
Danuta Ratka
Barbara Wilkoszyńska
Eugeniusz Wycisło

Zadania Komisji nr 5 ds. Ochrony Środowiska:

  • opiniowanie spraw związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska,
  • opiniowanie spraw związanych z inwestycjami proekologicznymi,
  • opiniowanie działalności gospodarczej pod kątem uciążliwości dla środowiska,
  • prowadzenie szeroko pojętej edukacji mieszkańców w zakresie ochrony środowiska.

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe