Przejdź do treści

Statut i Regulamin organizacyjny Urzedu Miejskiego w Mikołowie

Zarządzenie Burmistrza nr 1506/388/2017  z dnia  29.11.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mikołów

Uchwała nr XII/276/2015 z dnia 29.09.2015 w sprawie Statutu Miasta Mikołowa

Uchwała nr XXXI/632/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Statutu Miasta Mikołowa

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu