Przejdź do treści

Plan pracy Rady Miejskiej

 

Plan pracy Rady Miejskiej Mikołowa na 2011 rok

Temat wiodący sesji

Termin

Strategia rozwoju gminy, inwestycje.

8.02.2011 r.

Kultura (MDK, MBP, Instytut Mikołowski, Ref. Kultury).

1.03.2011 r.

Bezpieczeństwo (Straż Pożarna - PSP, OSP, Policja, Straż Miejska).

29.03.2011 r.

Edukacja publiczna (szkoły i przedszkola).

26.04.2011 r.

Omówienie stanu inwestycji i ich realizacji w 2011 roku.

24.05.2011 r.

Absolutorium.

28.06.2011 r.

Ochrona środowiska i przyrody.

30.08.2011 r.

Gospodarka mieszkaniowa.

27.09.2011 r.

Opieka społeczna.

25.10.2011 r.

Ochrona zdrowia.

29.11.2011 r.

Budżet miasta na rok 2012.

20.12.2011 r.

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu