Przejdź do treści

Przedszkole nr 10

ul. Grudniowa 1b, 43-195 Mikołów tel.:32 778 23 71
dyrektor: Małgorzata Kołodziej
e-mail: p10mikolow@interia.pl

www.: www.p10.przedszkolowo.pl

Przedszkole nr 10 w Mikołowie - Mokrem powstało we wrześniu 2013 roku. Jest położone na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Chcemy przygotować naszych wychowanków do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy robudzać w dziecku ciekawość do otaczającego je świata i ludzi.

Ze względu na specyfikę naszej placówki - Przedszkole Ekologiczne, istotą naszej pracy jest kształtowanie postaw proekologicznych. Chcemy uwrażliwiać na piękno przyrody zarówno dzieci, rodziców jak i okolicznych mieszkańców. Osiągniemy to przez wyposażenie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony środowiska i bogactwa przyrody, a we współpracy z rodzicami nauczymy jak zdrowo żyć i dbać o swoje zdrowie.

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe