Zamknij okno Drukuj dokument

P9 - nabór na stanowisko intendenta w Przedszkolu Nr 9 w mikołowie

Nabór na stanowisko intendenta w Przedszkolu Nr 9 w Mikołowie

Dyrektor Przedszkola nr 9 w Mikołowie ogłasza nabór na wolne stanowisko intendenta .

Wymagania niezbędne

-   wykształcenie średnie (mile widziane wykształcenie kierunkowe - technolog żywienia dietetyk,)
-   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku .
-   preferowane doświadczenie w jednostkach oświatowych .
-   nieposzlakowana opinia   
-   znajomość przepisów HACCP
-   znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości księgowania
-   obsługa komputera ( Excel, Word)

Wymagania dodatkowe :     

-     umiejętność analitycznego myślenia
-     samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole
-     terminowość, rzetelność i odpowiedzialność
-     komunikatywność i wysoka kultura osobista
-     odpowiedzialność za realizację zadań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta

-     znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych
-     umiejętność układania jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi
-     przestrzeganie zasad HACCP w przedszkolu
-     naliczanie i przyjmowanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z obowiązującą dokumentacją i przepisami
-     branie udziału w inwentaryzacji przedszkola
-     znajomość przepisów oświatowych dotyczących działalności przedszkola

 Wymagane dokumenty

-     CV
-     list motywacyjny
-     oświadczenie  o niekaralności
-     oświadczenie o prowadzeniu/nie prowadzeniu działalności gospodarczej
-     zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku .
-     dokumenty potwierdzające wymagany poziom wykształcenia (kopie potwierdzone z oryginałem)
-     inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
-     kopie świadectw pracy
-     oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
 Przedszkole Nr 9,  43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 7
Oferty powinny być opisane  „Nabór na stanowisko intendenta”

Termin składania dokumentów od 07.11.2011 r. do 21.11.2011 r.

Załączniki

wyniki_naboru.pdf (55.7kB)    

Metadane

Data utworzenia:2011-11-07 08:48:26
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-11-07 08:48:26
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-11-07 08:48:26
Ostatnia zmiana:2011-11-28 09:13:57
Ilość wyświetleń:158