Uchwała nr XVI/381/2016  z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016

Uchwała nr XVI/380/2016  z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025