Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 2133/25 położonej przy ul. Młyńskiej 4, 4A