Bujaków

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: potokiem Jasienica - granicą miasta (obejmuje sołectwo Bujaków) - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000

Uchwała nr XXVI/368/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Uchwała nr XXXI/580/2009 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.02.2009 w sprawie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach: działek nr 194/62 i 193/62 przy ulicy Zbożowej, części działek nr 884/396, 1519/396, 1243/400, 894/400 w pobliżu ulicy ks. Górka oraz części działek nr 237 i 822/238 w okolicy ulicy Korfantego

Uchwała nr VIII/150/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Uchwała nr VIII/152/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Uchwała nr VIII/155/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Uchwała nr XI/253/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Uchwała nr XI/254/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Uchwała nr XI/255/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Uchwała nr XIV/339/2015 z dnia 24.11.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Bujaków przy ul. Akacjowej-Cyprysów-Korfantego

Uchwała nr XVIII/442/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Bujaków przy ul. Hutniczej

Uchwała nr XLV/421/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie