Zamknij okno Drukuj dokument

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Mikołowskie Anioły”

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Mikołowskie Anioły”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa
podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Mikołowskie Anioły”, złożonej w dniu 12.10.2017 roku przez Fundację Pomocy Dzieciom Ulica.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Mikołowskie Anioły”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://bip.mikolow.eu)  w formacie (pdf).

Załączniki

1._oferta_2cc474.pdf (328.8kB)    

Metadane

Data utworzenia:2017-10-16 16:54:11
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2017-10-16 16:54:11
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2017-10-16 16:54:11
Ostatnia zmiana:2017-10-16 16:54:11
Ilość wyświetleń:1253