Zamknij okno Drukuj dokument

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie publicznej edukacji profilaktycznej dla społeczności lokalnej w zakresie chorób cukrzycy”

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego
pn. „Prowadzenie publicznej edukacji profilaktycznej dla społeczności lokalnej w zakresie chorób cukrzycy”

 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa
podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie publicznej edukacji profilaktycznej dla społeczności lokalnej w zakresie chorób cukrzycy”, złożonej w dniu 7.08.2017 roku przez Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Prowadzenie publicznej edukacji profilaktycznej dla społeczności lokalnej w zakresie chorób cukrzycy”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://www.ngo.mikolow.eu, http://bip.mikolow.eu)  w formacie (pdf).

  

Załączniki

oferta_5ee117.pdf (213.3kB)    

Metadane

Data utworzenia:2017-08-09 14:28:08
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2017-08-09 14:28:08
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2017-08-09 14:28:08
Ostatnia zmiana:2017-08-09 14:28:05
Ilość wyświetleń:1151