Zamknij okno Drukuj dokument

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Konkurs gwary śląskiej „Napiszmy to po naszymu” – V edycja”

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego
pn. „Konkurs gwary śląskiej „Napiszmy to po naszymu” – V edycja” 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa
podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Konkurs gwary śląskiej „Napiszmy to po naszymu” – V edycja”, złożonej w dniu 04.05.2017 roku przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Mikołowie.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Konkurs gwary śląskiej „Napiszmy to po naszymu” – V edycja”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://www.ngo.mikolow.eu, http://bip.mikolow.eu)  w formacie (pdf).

Załączniki

oferta_b95932.pdf (119.1kB)    

Metadane

Data utworzenia:2017-05-10 08:12:19
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2017-05-10 08:12:19
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2017-05-10 08:12:19
Ostatnia zmiana:2017-05-10 08:12:06
Ilość wyświetleń:1208