Zamknij okno Drukuj dokument

Udostępnienie Informacji Publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Zgodnie z art.1 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu w rybie i na zasadach określonych w ustawie.

Podstawa prawna

Art. 54 ust. 1 art. 61, art. 74 ust.3, art. 213 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 poz.1764 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.  

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Poniesienie dodatkowych kosztów ze strony organu zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. „Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek”

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej

- przepisy o ochronie informacji niejawnych
- przepisy o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych
- prywatność osoby fizycznej
- tejemnica przedsiębiorcy 

Termin załatwienia sprawy

Informacja publiczna udzielana jest w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot zobowiązany jest o powiadomieniu o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację - nie dłużej jednak niż 2 miesiące.

Sposób załatwienia sprawy

Zgodnie z wnioskiem

Tryb odwoławczy

Na decyzję w sprawie umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej lub na decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowiach.

Załączniki

Wniosek (35kB)    
Wniosek (257.7kB)    
RODO - klauzula informacyjna (131.1kB)    

Metadane

Data utworzenia:2013-01-14 14:29:08
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2013-01-14 14:29:08
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2013-01-14 14:29:08
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:54:07
Ilość wyświetleń:28539