Uchwała nr XXV/551/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXVII/726/2017 z dnia 19.12.2017 r.