Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 18.11.2021 r.