Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w październiku posiedzenia Komisji Rady Miejskiej odbędą się w trybie stacjonarnym zgodnie z poniższym terminarzem:

  • posiedzenie Komisji RM nr 6 ds. Społecznych - 18 października 2021 r., godz. 16:00 - w Biurze Rady Miejskiej; budynek Urzędu Miasta, pokój nr 11, po posiedzeniu o godz. 17:30 odbędzie się wizytacja siedziby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie;
  • posiedzenie Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska - 19 października 2021 r., godz. 15:30 - w Biurze Rady Miejskiej; budynek Urzędu Miasta, pokój nr 11 (temat wiodący sesji - ochrona środowiska, niska emisja);
  • posiedzenie Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej - 19 października 2021 r., godz. 16:30 - w Biurze Rady Miejskiej; budynek Urzędu Miasta, pokój nr 11 (temat wiodący sesji - raport na temat systemu ciepłowniczego - ZIM);
  • posiedzenie Komisji RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji - 20 października 2021 r., godz. 16:00 - w Biurze Rady Miejskiej; budynek Urzędu Miasta, pokój nr 11;
  • posiedzenie Komisji RM nr 1 ds. Samorządu - 20 października 2021 r., godz. 17:00 - w Biurze Rady Miejskiej; budynek Urzędu Miasta, pokój nr 11;
  • posiedzenie Komisji RM nr 2 ds. Budżetu - 21 października 2021 r., godz. 16:00 - w Biurze Rady Miejskiej; budynek Urzędu Miasta, pokój nr 11;
  • posiedzenie Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta - 21 października 2021 r., godz. 17:00  - w Biurze Rady Miejskiej; budynek Urzędu Miasta, pokój nr 11;
  • posiedzenie Komisji RM nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji - 25 października 2021 r., godz. 16:00 - w Biurze Rady Miejskiej; budynek Urzędu Miasta, pokój nr 11.
  • posiedzenie Komisji RM nr 10 ds. szkód Górniczych - 25 października 2021 r., godz. 13:00 - w Biurze Rady Miejskiej; budynek Urzędu Miasta, pokój nr 11.

Kontakt pod numerami telefonów: 32 32 48 510, 32 32 48 511, 32 32 48 512 bądź mailowo na adres biuro.rady@mikolow.eu.