Konsultacje społeczne dotyczące projektu Statutu Miasta Mikołowa