Rada Miejska Mikołowa
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławnika sądowego na kadencję 2020- 2023

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2072) oraz wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, Rada Miejska Mikołowa wybierze ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa karnego.
Karty zgłoszenia wraz innymi dokumentami można złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Mikołowie, Rynek 16- Biuro Obsługi Interesanta p. nr 1, wrzucić do urny znajdującej się w przedsionku Urzędu lub przesłać drogą pocztową.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 15 września 2021 r.

UWAGA:
kartę zgłoszenia wraz z innymi wzorami dokumentów można pobrać: w siedzibie Urzędu Miasta, Rynek 16 - Biuro Obsługi Interesanta p. nr 1 lub w formie edytowalnej ze stron internetowych:

  1. Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl
  2. Urzędu Miasta Mikołów - Biuletyn Informacji Publicznej.