Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad projektem uchwały o zmianie uchwały nr XXXIX/354/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów (...), która odbędzie się w formie teleinformatycznej w dniu 12.05.2021 r. o godzinie 16.30.

Szczegóły w udostępnionej instrukcji dyskusji publicznej.