Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieogarniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. K. Miarki