Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 763/354/20 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie