Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 762/353/20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mikołów