Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 754/345/20 w sprawie polecenia pracy zdalnej dyrektorom/kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Mikołów