Nr z wykazu planów

M_110

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera - obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej - obszar nr 3 w Mikołowie

Uwagi

obowiązujący