Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 693/284/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok