Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 673/264/20 w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego w Gminie Mikołów do wykonania prac spisowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.