Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 648/239/20 w sprawie powołania Komisji ds. inicjatywy lokalnej