Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 623/214/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok