Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 575/166/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok