Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 545/136/20 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie ul. Katowicka 122